Search your favorite movies

Watching The Close Encounters of Vampire (1986) - Download Torrents

film by Woo-ping Yuen

The Close Encounters of Vampire
Title The Close Encounters of Vampire
Run time 72 minutes
Date 2014-05-04 14:47:04
Genre Horror
Cast Tung-chuan Cheng Kao-shan Hsiao Bo-yan Hui Chok-wai Lee Ka-Yan Leung Kuo-liang Tseng Chiu-yi Wang Chris Yen Cheung-Yan Yuen Shen Yuen Shun-Yee Yuen
Imdb Link The Close Encounters of Vampire
Language Cantonese,Mandarin
Popular #GOOD
Rank #GOOD
MPAA All
Quality
Rating 7 (17)

The Close Encounters of Vampire (1986) Torrents Downloads

You should wait a few minutes for your Bittorrent Client connect to tracker

Torrents download link

All Other
Torrent Name Quality Date Size Seeds Peers

The Close Encounters of Vampire (1986) related movies

What are others visitors watching?

Maybe you also LIKE

Top -->
Follow us on Twitter | Google+ | StumbleUpon